Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici Improvement of technical and educational capacities to accelerate the handling process of the joint Slovakia-Ukraine border

Odborný workshop na Národnej akadémií Štátnej hraničnej služby Ukrajiny Bohdana Chmelnického

Published: Monday, 05 September 2016

Program

pre odborný workshop a návštevu delegácie hraničnej a cudzineckej polície ÚHCP P PZ na Národnej akadémií Štátnej hraničnej služby Ukrajiny Bohdana Chmelnického (26. – 30. september 2016).

Inštitúcie:

Správa štátnej hraničnej služby Ukrajiny

Hraničná a cudzinecká polícia ÚHCP P PZ, Ministerstvo vnútra SR

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.

Účel:

Realizácia projektu “Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici, kód projektu CBC 01017

Cieľ:

Výmena skúseností a informácií v oblasti zlepšenia manažmentu hraničnej kontroly

Termín pobytu:

26. – 30. september 2016

Miesto realizácie, zoznam štruktúrnych oddelení a služobných miestností, ktoré budú môcť cudzinci navštíviť:

Miesto: Národná akadémia Štátnej hraničnej služby Ukrajiny

Ubytovanie: hotel «Podiľa».

Stravovanie: jedáleň Národnej akadémie Štátnej hraničnej služby Ukrajiny

Zodpovedný za prijatie:

Zástupca rektora Národnej akadémií Štátnej hraničnej služby Ukrajiny pre vzdelávanie

 

Čas

Program

Poznámka

Pondelok, 26 september

do 19.00

Príchod do Chmelnického, ubytovanie v hoteli „Podiľa“

 

Zodpovedný: plk. Vasylevskyj V. V.

Spĺňa: plk. Macišin М.О.

Utorok, 27 september

7.30

Raňajky pre 8 osôb (hotel «Podiľa»)

(8 občanov Slovenska)

Zodpovedný: plk. Vasylevskyj V. V.

Doprovod: plk. Macišin М.О.

8.45-8.55

Presun delegácie do Národnej akadémií Štátnej hraničnej služby Ukrajiny

Doprovod: plk. Macišin М.О.

8.55-9.00

Slávnostné stretnutie s vedením akadémie

Zodpovedný: plk. Psjol S.V.

9.00-9.20

Predstavenie Národnej akadémie Štátnej hraničnej služby Ukrajiny

Zodpovedný: plk. Psjol S.V.

9.20-11.45

Prehliadka vzdelávacích a materiálnych zdrojov akadémie

Zodpovedný: plk. Psjol S.V.

Doprovod: plk. Macišin М.О.

11.45-12.00

Fotografovanie

Zodpovedný: plk. Volobujeva О.F.

Doprovod: plk. Macišin М.О.

12.00-13.00

Obed pre 9 osôb (8 občanov Slovenska, 1 dôstojník ŠHSU)

Zodpovedný: plk. Vasylevskyj V. V.

Doprovod: plk. Macišin М.О.

13.15-15.15

Prehliadka cvičiska a materiálneho zabezpečenia akadémie v centre zabezpečenia vzdelávacieho procesu

Zodpovedný: plk. Psjol S.V.

Doprovod: plk. Macišin М.О., pplk. Potijčuk V.А.

15.15-16.45

Plnenie úloh - výučba ( centrum zabezpečenia vzdelávacieho procesu ) téma: Postup hraničnej hliadky po obdŕžaní informácie o narušení štátnej hranice - rôzne obmeny situácie

Zodpovedný: plk. Psjol S.V.

Doprovod: plk. Macišin М.О., pplk. Potijčuk V.А.

17.15 – 18.15

Večera pre 9 osôb (8 občanov Slovenska, 1 dôstojník ŠHSU)

Zodpovedný: plk. Vasylevskyj V. V.

Doprovod: plk. Macišin М.О.

 

Voľný čas

Doprovod: plk. Macišin М.О.

Streda, 28 september

8.00-8.45

Raňajky pre 8 osôb (hotel «Podiľa»)

(8 občanov Slovenska)

Zodpovedný: plk. Vasylevskyj V. V.

Doprovod: plk. Macišin М.О.

09.00 – 11.50

Výučba na katedre hraničnej kontroly (fakulta bezpečnosti a ochrany štátnej hranice) téma: «Všeobecné ustanovenia týkajúce sa hraničnej kontroly» (učebňa č.209);

«Technológie hraničnej kontroly osôb, dopravných prostriedkov a tovaru na hraničných priechodoch pre cestnú a železničnú dopravu ( učebňa č..209)»;

«Špecifiká kontroly dokladov pri prechode štátnej hranice cez hraničný priechod» ( učebňa č.209).

Zodpovedný:

plk. Psjol S.V.

 

12.00-13.00

Obed pre 9 osôb (8 občanov Slovenska, 1 dôstojník ŠHSU)

Zodpovedný: plk. Vasylevskyj V. V.

Doprovod: plk. Macišin М.О.

13.00 – 17.20

Výučba na katedre hraničnej kontroly (fakulta bezpečnosti a ochrany štátnej hranice) téma: «Všeobecné ustanovenia o technických prostriedkoch, ktoré sa využívajú pri hraničnej kontrole» ( učebňa č.209).

Výučba na katedre komunikácie, automatizácie a ochrany informácií (inžiniersko-technická fakulta) téma: „Informačno – telekomunikačné systémy Štátnej hraničnej služby Ukrajiny. Súčasný stav a perspektívy do budúcna» ( učebňa č.209)

Zodpovedný: plk. Psjol S.V.

 

17.30 – 18.30

Večera pre 9 osôb (8 občanov Slovenska, 1 dôstojník ŠHSU)

Zodpovedný: plk. Vasilevskyj V. V.

Doprovod: plk. Macišin М.О.

 

Voľný čas

 

Piatok, 29 september

09.00 Odchod Slovenskej delegácie

Zodpovedný: plk. Macišin М.О.