Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici Improvement of technical and educational capacities to accelerate the handling process of the joint Slovakia-Ukraine border

Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici

Published: Tuesday, 03 November 2015

1200-1300 hod.

Príchod, registrácia účastníkov a obed:

1300-1430 hod.

Plenárne zasadnutie: 

Úvodné príhovory
plk. JUDr. Ľudovít Bíró, riaditeľ ÚHCP P PZ
pplk. PaedDr. Lucia Vargová, riaditeľka SOŠ PZ Košice

Vystúpenia
pplk. Mgr. Erik Kušnír, vedúci predmetovej skupiny Služby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície
gen.-mjr. Yurii Batiuk,prvý tajomník Veľvyslanectva Ukrajiny v SR pre hraničné otázky
mjr. Andriy Zayarniuk, vedúci odboru medzinárodnej spolupráce Čopského pohraničného oddielu
mjr. Dmitrij Lesničuk, vedúci služby voblasti radiačnej, chemickej abakteriologickej bezpečnosti
Andrey Kryzhevskyi, zástupca riaditeľa, NISS Užhorod
Ing. Vladimír Benč, expert a projektový manažér, RC SFPA
Diskusia

1450-1650 hod.

Odborná sekcia a partnerské stretnutie:
Moderovaná diskusia (Ing. Vladimír Benč, RC SFPA)
Partnerské stretnutie

1650–1700 hod.

Zhrnutie a záver:
Ing. Vladimír Benč, RC SFPA
mjr. Mgr. Pavol Buza, starší referent špecialista OHP ÚHCP P PZ