Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici Improvement of technical and educational capacities to accelerate the handling process of the joint Slovakia-Ukraine border

Ministry of Interior of the Slovak Republic, Bureau of Border and Alien Police of the Presidium of the Police Force, Bratislava (SK) – UHCP PPZ

State Border Guard Service of Ukraine, Kiev (UA) – SBGSU

Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, n.o., Bratislava/Presov (SK) – RC SFPA

Centre of Strategic Partnership, Uzhgorod (UA) – CSP