Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici Improvement of technical and educational capacities to accelerate the handling process of the joint Slovakia-Ukraine border

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Bratislava

Správa Štátnej hraničnej služby Ukrajiny, Kyjev

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Bratislava/Prešov

Centrum strategického partnerstva, Užhorod