Odborné publikácie

Nelegálna migrácia na slovensko-ukrajinskej schengenskej hranici

Skvalitňovanie manažmentu slovensko-ukrajinskej hranice

Slovensko-ukrajinská schengenská hranica: vybrané aspekty

 

Pracovné zošity

Manažment hraníc

Falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov

Hraničná kontrola

Ľudské práva

Komunikujeme na hranici

МЕНЕДЖМЕНТ КОРДОНІВ